Cursus & Training

Oldenzaal & Twente

Leer een volwassene reanimeren volgens de richtlijnen en met certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad. Een actieve cursus van 3 uur (basis) of 2,5 uur (opfris). Word ook burgerhulpverlener en meld je aan bij Hartslag Nu.

BLS & AED

Reanimatie volwassene

Leer een baby en kind reanimeren volgens de richtlijnen en met certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad. Een actieve cursus van 3 uur (basis) of 2,5 uur (opfris). Word ook burgerhulpverlener en meld je aan bij Hartslag Nu.

PBLS & AED

Reanimatie kind & baby

De ABCDE-methodiek geeft zorgverleners houvast in een acute situatie. Snel en efficiënt een zorgvrager beoordelen en behandelingen prioriteren: "treat first what kill first"

ABCDE-methodiek

Training ABCDE-methodiek

De EHBO-cursus NIKTA Acute Zorg geeft je kennis en vaardigheden om een slachtoffer in geval van een acute situatie adequaat te helpen volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.

EHBO

NIKTA Acute Zorg EHBO

Lesmateriaal

De reanimatiepoppen van Laerdal zijn verbonden met een QCPR-app. Hiermee krijgt de cursist direct feedback tijdens het reanimeren over beademen en borstcompressies.

Laerdal

Reanimatiepoppen

Reanimatie-cursussen worden gegeven volgens de laatste richtlijnen en met certificaat van de Nederlandse Reanimatieraad.

Presentaties NRR

Nederlandse Reanimatieraad

De ABCDE-methodiek geeft zorgverleners houvast in een acute situatie. Snel en efficiënt een zorgvrager beoordelen en behandelingen prioriteren: "treat first what kill first"

ABCDE-zakkaartje

ABCDE-methodiek

Met de LEVI Lifesaving Buddy kunnen verplaatsingen en buik-rugligging geoefend worden. Verder kan de ademhaling beoordeeld worden en kan geoefend worden met Stop de Bloeding.

LEVI

Lifesaving Buddy EHBO